Cơ sở vật chất

Một nghiên cứu lâm sàng giai đoạn III cho thấy, thời gian sống của bệnh nhân ung thư tăng lên khi tăng thân nhiệt được thêm vào hóa trị liệu. Tét

Copyright 2018 - 2019 - Phong cách Châu Âu - Tiêu chuẩn Hoa Kỳ - All rights reserved